Det er en stor dag når tre av Alma-M sine fadderbarn begynner på universitetet høsten 2018.

3 elever begynner på universitetet høsten 2018

3 elever begynner på universitetet høsten 2018Den 17. september ble 2 søstre innrullert på universitetet. De ble fulgt av Alma-M sin kontaktperson i Kambodsja, som sørget for at skolepenger ble betalt for begge to ut året. En av jentene vil studere management og den andre starter med studier i engelsk språk.

Etter mange runder med familien klarte vår kontakt også å overtale foreldrene til en gutt om å la ham studere videre. Familien ønsket egentlig at han skulle begynne med oppdrett av fisk og skalldyr etter fullført high school. Men vår kontakt har nå klart å overtale dem om å la gutten studere videre, mot at han jobber med fisk på fritiden for å få penger å leve av.

3 elever begynner på universitetet høsten 2018

Han er nå registrert ved universitetet, har fått ny uniform og starter opp med studier i engelsk språk. I tillegg til å betale skolepenger vil Alma-M hver måned gi litt støtte til transport.

3 elever begynner på universitetet høsten 2018