I Kambodsja er det fremdeles vanskelige tider på grunn av Covid-19. Alma-M gjør sitt beste for å hjelpe på situasjonen. Den siste tiden har vi kjøpt inn og delt ut 4,6 tonn ris, olje, fiskekraft, salt og sukker.

Vår kontaktperson, Ra, har satt hele sin familie i sving med klargjøring av mat for utdeling.

Utdeling av mat sommeren 2021

Utdeling av mat sommeren 2021

Bilde fra utdeling av mat utenfor hjemmet til Ra og hans familie.

Utdeling av mat sommeren 2021

Ved siste utdeling ble Ra pålagt av myndighetene å ha 5 minutter mellom hver familie som kom og hentet sin andel.

Utdeling av mat sommeren 2021

Utdeling av mat sommeren 2021

Alma-M deler ut mat til våre studenters familier, men den siste tiden har Ra levert mat til fire enslige kvinner.

Utdeling av mat sommeren 2021

Utdeling av mat sommeren 2021