Julie Monsen fra Sola har utviklet et engelskprogram for de minste studentene. Alma-M har mottatt programmet, som ble overlevert til skolens rektor.

Teddy language

Vi tror at den positive mestringsfølelsen barn får ved å lære språk tidlig kan øke deres generelle språkbevissthet og derfor være til nytte i det videre skoleløpet.

Nedenfor ses elevene i aktivitet med Teddy Language. Les mer om Teddy Language på nettsiden

Teddy language

Teddy language

Teddy language