Dette er Khen Sopeak. Hun fikk støtte av Alma-M til utdannelse frem til avsluttet High School.

Nå jobber hun som lærer for førskoleklassen på privatskolen Alma-M støtter i fiskerlandsbyen utenfor Sihanoukville. Hun bor hjemme og hjelper familien økonomisk.

Dette viser at det blir resultater av arbeidet vårt. Det er spennende å følge barna våre inn i voksen alder og ut i arbeidslivet.

Khen