Dette er Ein Chev Her. Hun fikk støtte av Alma-M til skolegang og var flink på skolen, men fikk ikke fullført ungdomsskolen. Allikevel har dette blitt en solskinnshistorie, for nå jobber hun hos den lokal tannlegen og får yrkesopplæring som tannlegeassistent.

Familien er fattig og er glad for den ekstra inntekten Ein Chev Her tilfører. Hun bor hjemme og Alma-M gir støtte til engelskundervisning på kveldstid.

Ein Chev Her
Ein Chev Her