Februar 26, 2020 var Jens og Heather Melhus på besøk på Public School. De hadde med seg klær, førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til skolen. Gavene ble godt mottatt, og ungdomsskoleelevene fikk undervisning av Heather og Ra om hvordan mentruasjonskoppene fungerer. Lokale myndigheter var også tilstede.

Førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til Public School

Førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til Public School

Førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til Public School

Førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til Public School

Førstehjelpsutstyr og menstruasjonskopper til Public School