Kambodsja er, på lik linje med resten av verden, rammet av Covid19. Dette gjør det ekstra vanskelig for de mest utsatte og fattige familiene i fiskelandsbyen.

  1. april ble mat distribuert til de mest utsatte familiene. Maten bestod av ris, olje, fiskekraft, salt, sukker og såpe. Alma-M sin kontaktperson, Ra, var ansvarlig for utdelingen og hadde nøye planlagt dagen. Utdelingen ble gjort ute på skoleplassen, hvor mat var satt opp på en skolepult per familie, med god avstand mellom hver, og alle brukte munnbind.

Det var spesielt gledelig å se at ordfører og skoledirektør, sammen med ledelsen på begge skolene som Alma-M har elever på, var aktivt med på utdelingen og verdsatte initiativet.

Utdeling av mat april 2020

Utdeling av mat april 2020

Utdeling av mat april 2020

Utdeling av mat april 2020